خوب باش ولو سخت باشد

1431771209 SSS
بلاگ
علی حقیقت جو

دانایی قدرت است

در دزدی از یک بانک ، دزد فریاد زد: “هیچکس حرکت نکند پول مال دولت است”. بااین حرف همه به آرامی روی زمین دراز کشیدند. به این می گویند “شیوه

مطالعه ادامه مطلب ...
strategy of the dolphin
بلاگ
علی حقیقت جو

استراتژی دلفینی چیست ؟

چگونه می‌توانیم راه‌حلی بیابیم که در ارتباطات اجتماعی، برای همه اشخاص راضی‌کننده باشد و ما را به تفاهم برساند؟ نویسندگان کتاب راهبرد دلفینی کلید این امر را تنها در همکاری

مطالعه ادامه مطلب ...
انفجار نادانی
بلاگ
علی حقیقت جو

انفجار نادانی !

کاواساکی مشاور مدیریت و از مشاوران  شرکت Apple، پدیده‌ای را در سازمانهای اداری و صنعتی عنوان می‌کند که استیو جابز از آن به عنوان «انفجار نادانی» نام می برد! مدیران

مطالعه ادامه مطلب ...