خوب باش ولو سخت باشد

زهر حسرت

    سینه می سوزانی ای دل چو می آغازی سخن بس کن این شب ناله ها را از چه خواهی رنج من؟ جرم و تقصیر از تو بود از

مطالعه ادامه مطلب ...

کاخ مجازی

دلا تا کی درین کاخ مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی تویی آن دست پرور مرغ گستاخ که بودت آشیان بیرون ازین کاخ چرا زان آشیان بیگانه گشتی چو دونان

مطالعه ادامه مطلب ...

ترس معنی نداره

البته که داره اگه ترس نبود که زنده نمی موندیم بچه ای که نترسه خودشو از پنجره پرت می کنه پایین ترس از شکست میاد بار اول که بخوره زمین

مطالعه ادامه مطلب ...

به خودمون بیایم

چقدر خوب بود هر از گاهی به خودمون میومدیم چیکار داریم می کنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ چرا باید اینکار رو بکنیم؟ چجوری اینکار رو بکنیم؟ هر شب قبل از خواب

مطالعه ادامه مطلب ...

شجاع باشید

اگر ایده ای دارید که همه به شما می خندند دو حالت بیشتر وجود ندارد یا کاملا عقل خود را از دست داده اید یا به زودی دنیا را تغییر

مطالعه ادامه مطلب ...