رفتن به نوشته‌ها

Category: یادداشت های اجتماعی من

دست نوشته های اجتماعی ، اخلاقی و فرهنگی من

کاش میشد به مگس ها فهماند گل بهتر از زباله است

درک هر انسان از دنیا با دیگری فرق می کنه ما آدمها همه خوبیم و آدمی به عنوان آدم بد وجود نداره فقط با هم متفاوتیم و تنها تراژدی دنیا…