رفتن به نوشته‌ها

Tag: صحیح تر

به دنبال صحیح تَر باشید

ست گادین ۳ آوریل ۲۰۱۹:

دستکم هفت مسیر واقعی، راه خانه‌ی مرا در نزدیکی نیویورک به همایشی در واشنگتن می‌رساند. هیچ کدام از این مسیرها اشتباه نیست و هرکدام برحسب سرراست بودن، سریع بودن یا میزان هزینه‌اش، مزایایی بر آن دیگری دارد.