رفتن به نوشته‌ها

Tag: برند

اشتباهات ارزیابی میزان آگاهی از برند

همه می دانیم یک بازاریاب حرفه ای دو هدف اصلی را دنبال می کند اول جذب مشتریان جدید و دوم هدایت صحیح یک مشتری جذب شده برای ادامه فعالیت خرید. پس…