رفتن به نوشته‌ها

دسته: یادداشت های من

کلیه یادداشت های من

کاش میشد به مگس ها فهماند گل بهتر از زباله است

درک هر انسان از دنیا با دیگری فرق می کنه ما آدمها همه خوبیم و آدمی به عنوان آدم بد وجود نداره فقط با هم متفاوتیم و تنها تراژدی دنیا…

❤️ ⇌ ✍