دسته‌ها
مجموعه نوشته ها یادداشت های اجتماعی من یادداشت های من

مختصر و مفید …

«از آنها که کمکم کردند ممنونم. اما به آنها که مانعم شدند مدیونم» فراموش نکنیم که «موفقیت‌ها» بیشتر از جنس خاطره‌ خواهند شد اما این «شکست‌ها» هستند که می‌توانند پله‌ای برای موفقیت شوند.