رفتن به نوشته‌ها

Tag: سیستم‌ها

صداهای بلند در قیاس با صداهای مهم

ست گادین (۵ مارس ۲۰۱۹):

اوضاع سیستم‌های شکننده وقتی بدتر می‌شود که در آنها، تشخیص صداهای مهم از میان صداهای بلند، امکان‌پذیر نباشد.

وقتی مدتها به گلایه‌ها و صداهای بسیار بلند گوش فرا دهید، هر چه صدایی بلند‌تر باشد آنرا مهم‌تر خواهید پنداشت، چون به مرور زمان از دقت شما در شنیدن جزییات صداها کاسته‌ می‌شود.