دست نوشته های من در فضای سایبری

علی حقیقت جو

هرگز موفق نمی شوی ،
مگر از کاری که می کنی لذت ببری.

  • نام و نام خانوادگی: علی حقیقت جو
  • رشته تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)
  • تلفن تماس: 09172171912 یا 32338086-071
  • صندوق پست الکترونیک: ali @ haghighatjoo . ir
  • وب سایت تجاری: http://www.Parsian-NC.ir
  • آدرس: سی متری سینما سعدی، ساختمان 120، طبقه سوم